Vy från Åshallsgården

Vår ekologiska honung

Till all vår honung finns bakgrundsinformation på denna hemsida för att ge största möjliga honungsupplevelse. Att inte blanda honung från olika kupor samt att särskilja honung beroende på vilken nektar de härstammar ifrån ger honung med olika sorters karaktär och smak.

Vår honung kommer från nektar insamlad på betesmarker runt gården och är ekologiskt producerad och helt utan tillsatser.

Bisamhället

Ett bisamhälle består av 20-90 000 bin, beroende på årstid, där det finns en drottning som lägger ägg och ca 1000 drönare, vars huvuduppgift är att befrukta drottningar. Resterande utgörs av arbetsbin och det är dessa som sköter alla sysslorna i kupan och som samlar in nektar till honung.

Ett arbetsbi kan samla in 50 mg nektar på en flygtur. För att göra detta behöver den besöka ett hundratal blommar. En burk med Hånarps Honung motsvarar därmed ca 500 000 flygturer för att samla in nektar. Utöver insamlandet av nektar, hämtar arbetsbiet även in vatten, pollen och propolis. När arbetsbiet dör är det utarbetat med söndriga vingar efter alla de mil de har flugit.

Honungskvalitet

Honungens färg, smak och konsistens beror på från vilka växter som bina har samlat nektar (draget). Den honung som säljs i affärer är en blandad produkt, med honung från olika kupor och olika skördar.

Hånarps honung säljs i tre olika sorter från tre olika skördar; Vårblomster, Sommaräng och Höstfägring, där varje honungsburk endast innehåller honung inhämtad under en blomningsperiod och i vissa fall från endast ett samhälle. Detta gör att vår honung varierar i färg, smak, arom och konsistens beroende på när honungen är skördad och från vilka samhällen honungen kommer ifrån.

Honung har ett lägre glykemiskt index (GI) än socker, innehåller vitaminer, mineraler, antioxidanter och antibakteriella egenskaper. Honung innehåller också väteperoxid som aktiveras när den kommer i kontakt med vatten och blir till ett kraftfullt desinfektionsmedel. När honungen läggs på ett sår aktiveras väteperoxiden av kroppsvätskorna i såret.

Åshallsgården

Åshallsgårdens bigård är belägen uppe på Hallandsåsen i övre Hånarp med en vidunderlig utsikt över Skälderviken och Kullahalvön.

Tappning av honung

 

På markerna finns skog med bok, al, sälj och gamla ekar samt mängder med körsbärsträd. Ängsmarkerna i omgivningarna betas av kor och hästar och en bäck där bina kan hämta vatten korsar markerna.

På betesmarkerna finns ängsblommor så som blåklockor, johannesört och klöver. Längs gärdsgårdarna finns det vildhallon, rallarros, björnbär, blåbärsris och ljung.

Beroende på vad det är som blommar sätter det sin smak och prägling på honungen. Honungen blir därför olika från år till år, från slungning till slungning samt mellan kuporna.